Termékajánló
Házhozszállítás

Tanúsítvány
SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1.   Az adatkezelő adatai

A citylock.hu weboldal számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja az információs

önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Név: citylock.hu

Üzemeltető neve: Plesovszki és Társa Kft. Cím: 1035. Budapest, Kerék utca 4.

Cégjegyzék szám: 01-09-075058 Nyilvántartási száma: NAIH-75868/2014. Adószáma: 10530034-2-41

E-mail: info_kukac_citylock.hu Telefon: 06-1-250-1471

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési gyakorlata megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, a változások közzététele mellett. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.   Az adatkezelés

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a citylock.hu weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések teljesítése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A Felhasználó adataira (név, számlázási cím, e-mail cím) a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében van szükségünk, melyeket mindaddig tárolunk míg törlését nem kéri, kérésre töröljük rendszerünkből. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető

a citylock.hu oldalán. Adatai kezeléséhez Felhasználó önkéntesen és egyértelműen ad hozzájárulást jelen tájékoztatónk alapján.

Az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől éltérő célra személyes adatait nem használja. A citylock.hu az oldalán különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kórós szenvedélyre, a szexuális életre, stb.) nem gyűjt a Felhasználóról.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, sértetlenséget. Az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, amely az Ön adatainak megóvására irányul.

A Weboldalon előfordulhatnak linkek más külső weboldalakra. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat csak a citylock.hu weboldalra vonatkozik.

A Weboldal fenntartja magának a jogot jelen közleménymegváltoztatására és magára nézve kötelezőnek ismeri el a tartalmát.

3.   Technikai jellegű adatok rögzítése

A citylock.hu látogatása során a rendszer a Google Analytics szolgáltatások segítségével rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az

érintett személyre, ezen kívül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét, ez azonban közvetlenül nem köthető össze a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokkal.

Az adatmentésnek elsősorban technikai, statisztikai jellegű célja van. A felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget, személyes adatok felhasználására nem kerül sor, más információval nem kerül összekapcsolásra, a felhasználó személyének azonosítására a citylock.hu rendszere nem törekszik. Az adatokat a felhasználó általi fióktörlésig tárolja, csak az adott

szolgáltatással kapcsolatban használja. A citylock.hu szolgáltatója az unas.hu
UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: , unas@unas.hu

Adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja el: https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato

4.   Adattovábbítás

A citylock.hu weboldal használata során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) a citylock.hu adatokat nem továbbít, kivéve a Google Analytics szolgáltatást.

Csak abban az esetben adjuk tovább adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Felhasználó kérésére a GDPR-ben előírt követelmények alapján történő beazonosítás alapján, tájékoztatást adunk adatai kezeléséről.

5.   Adatfeldolgozás

Adatait a citylock.hu weboldal dolgozói bizalmasan kezelik. Fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatai védelmére. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és az adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatkezelésért felelős személy: Plesovszki Péter

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése citylock.hu szerverén történik, saját tulajdonú számítógépre, tárhelyre, merevlemezre,felhőtárhelyre az adatok nem kerülnek lementésre. Az internetes támadások ellen a szolgáltató professzionális rendszerrel védi szervereit, a weboldalon pedig SSL titkosítással történik az adattovábbítás a felhasználó számítógépe és a szolgáltató szervere között.

A számviteli bizonylatokat (számlákat), melyeken a Felhasználó adatai szerepelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrizzük meg.

 

Adatfeldolgozó:

ÁR-TÚR Kft. 1149 Budapest Egressy út 96-98/A I.8.(könyvelés) iroda@ar-tur.hu

 

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b (futárszolgálati tevékenység) dpd@dpd.hu

 

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhely szolgáltatás) unas@unas.hu

 

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

 

6.   Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Adatvédelmi Törvény biztosítja.

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve az adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben a Felhasználó mások adataival visszaél az adatszolgáltatás során, vagy nem pontos adatot ad meg, a citylock.hu saját felelősséget nem vállal a helytelen adatszolgáltatásért.

Amennyiben 16 éven aluli gyermek szülője, vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a citylock.hu üzemeltetőjének, akkor ezen adatok törlése érdekében az 1. pontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk. Ebben az esetben a

gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra a regisztrációja módosításával. Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásunkból, továbbá ezt megteheti a weboldalunkon is. Kérelmének kézhezvételét követően 25 napon belül töröljük

 

adatait, melynek megtörténtéről, illetve a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól írásban, vagy amennyiben hozzájárulását adja e-mailben tájékoztatjuk. Amennyiben személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk e-mail formájában a fenti elérhetőségen.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a citylock.hu üzemeltetője milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy az 1. pontban található elérhetőségek valamelyikén keressen fel bennünket. Az adatok nyilvántartásban való megőrzési - és ennek alapján tájékoztatási kötelezettségi - időtartamát jogszabály korlátozza, ami személyes adatok körében 5 évnél nem lehet rövidebb időtartam.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatokat, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket, valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat.

Jogellenes kezelés, feldolgozás, vagy internetes támadás keletkezése esetén az Adatkezelő az incidens tudomására jutását követően a felügyelő hatóság felé legkésőbb 72 órán belül bejelentést tesz kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságjogaira nézve.

7.   "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése érdekében rendszerünk anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. A "cookie"-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt "cookie"-k a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatás azonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt "cookie"-kat bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. Ezen felül weboldalunk “cookie”- elfogadási rendszerrel működik. Amíg Ön tevőlegesen el nem fogadja a

“cookie-k” használatát az oldal betöltésekor, a böngészője nem fog eltárolni “cookie-t” a számítógépén, ezáltal a weboldal bizonyos szolgáltatásai

nem fognak megfelelően működni. A “cookie-k” elfogadását a felhasználó bármikor visszavonhatja.

8.   Jogok, jogorvoslati lehetőségek

A regisztráció során megadott adatok helyességéért Ön felel.

Felhasználó kérheti adatainak zárolását, törlését az info_kukac_citylock.hu e-mail címen amennyiben a szerződés teljesítése megtörtént, vagy már nem aktuális. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb határidő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást, vagy a zárolás, ill. törlés iránti kérelmének elutasításnak ténybeli és jogi indokait közli.

Felhasználó élhet az adathordozhatósághoz való joggal. A citylock.hu weboldal részére adott személyes adatait visszakérheti, más adatkezelőnek átadhatja. Az adatokat a Weboldal írásban érkezett kérés alapján adja ki Felhasználó kérésére. Az újabb adatkezelő

adatkezelési gyakorlatáért a citylock.hu weboldal felelősséget nem vállal. Az adathordozhatósági folyamat elindítását írásban kérheti az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken.

Felhasználónak jogában áll panaszt tenni a hatóság felé, amennyiben úgy véli Adatkezelő nem megfelelően kezeli adatait. Személyes adatai védelméhez való jogát érvényesítheti bíróság előtt (az adatkezelő székhelye szerint a Fővárosi Törvényszék), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Felhasználó kérheti a lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes hatóságokhoz való fordulás lehetőségét is.

 

Az erre, valamint az adatkezelő kötelességeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szemben kártérítést érvényesíteni. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9.   Hatályos hazai és európai jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
  2. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  3. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról 2000. évi C. törvény – a számvitelről
  4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről

  1. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
  2. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

10.   Hatályba lépés

Módosítva: 2019. 04. 29.

Webáruház készítés
Árukereső.hu Árukereső.hu